Izvēlne

Par kongresu

Latvijas Ārstu kongress ir lielākais medicīnas forums Latvijā, kas notiek reizi četros gados un kurā ik reizi piedalās vairāki tūkstoši ārstu no Latvijas un ar Latviju saistīti ārsti no visas pasaules. Epidemioloģisko drošības apsvērumu dēļ 9. Latvijas Ārstu kongress norisināsies šogad - pēc piecu gadu intervāla.

Pirmie trīs Latvijas Ārstu kongresi notika XX gadsimta pirmajā pusē, starpkaru periodā. Pasaules latviešu ārstu kongresa ideja pieder ASV ortopēdam, profesoram Bertramam Zariņam. Viņš kopā ar profesoru Kristapu Kegi un profesoru Viktoru Kalnbērzu rada iespēju 1989. gadā Rīgā rīkot Pirmo Vispasaules Latviešu ārstu kongresu, kas kļuva par vienu no Trešās atmodas nozīmīgākajiem notikumiem. Veselības aprūpē kongress deva impulsu un radīja priekšnoteikumus būtiskām izmaiņām praktiski visās medicīnas nozarēs.

Nākamie Latvijas Ārstu kongresi, katrs kļūdams par unikālu un nozīmīgu veselības aprūpes un sabiedrības veselības speciālistu profesionālās dzīves notikumu, kopumā veido nozares kopskatu Latvijā un pasaulē, izceļot būtiskākos notikumus un pavērsienus tās attīstībā.

9. Latvijas Ārstu kongress notiks 2022. gada 21. – 24. septembrī ATTA CENTRE, kas atrodas Latvijas galvaspilsētas Rīgas pašā sirdī, Krasta ielā 60, un ir viena no lielākajām un modernākajām konferenču un pasākumu norises vietām Baltijā.

Latvijas Ārstu kongresu rīko Latvijas Ārstu biedrība sadarbībā ar Latviešu ārstu un zobārstu apvienību, lai dotu iespēju ārstiem no Latvijas un visiem tiem, kas jūtas piederīgi šai valstij – ir dzimuši, auguši, mācījušies vai strādājuši Latvijā, vai arī viņu dzimtas saknes nāk no Latvijas –, īstenot dzīvē Latvijas Ārstu biedrības devīzi “Gens una sumus” – būt kopā profesionālajos svētkos, neņemot vērā specialitātes, pieredzes, amata, zinātniskā grāda, akadēmiskā nosaukuma vai kāda cita apstākļa it kā radītus ierobežojumus.

© Latvijas Ārstu biedrība »