Izvēlne

Tēzes

Aicinām apmeklēt tēžu stendus! Težu stendi ir izkāroti 9. Latvijas Ārstu kongresa vestibilā no ieejas pa kreisi. Šajos stendos jūs varat tikties ar tēžu/ klīniskā gadījuma autoriem un saņemt papildu informāciju. Tikšanās laiks noteikts atbilstoši zemāk redzamajam grafikam. Tāpat Kongresa laikā vestibilā ir izkārtoti papildu monitori, kuros jūs varat apskatīties tēzes/ klīniskos gadījumus bez ziņojuma.

Tēžu autori! Lūdzu,  pienāciet pie sava stenda grafikā noteiktajā laikā.

Tie, kas 9. Latvijas Ārstu kongresā piedalās attālināti, tēzes/ klīniskos gadījumus var apskatīt attālināti caur savu  profilu Latvijas Ārstu biedrības informatīvajā sistēmā  https://is.arstubiedriba.lv/

ZIŅOJUMU GRAFIKS

Stenda referāts ar ziņojumu 9. Latvijas Ārstu kongresā          

Ziņojuma laiks

Ziņojuma datums

22.septembris -1 .ekrāns

Tēzes/klīniskā gadījuma autors un līdzautori

Specialitāte, par kuru ir tēze/klīniskais gadījums

11.00 – 11.12

MINHAUZENA SINDROMS PUSAUDZEI. KLĪNISKAIS GADĪJUMS

Autors: Dr.med. Laura Ķevere
Līdzutori: dr. Kristīna Mackeviča, dr. Diāna Stepanova-Mihailova

SSK-10 nodaļas: Psihiski un uzvedības traucējumi;
Specialitātes: Psihiatrs; Psihoterapeits

 

 

 

 

13.30 – 13.42

PERINATĀLĀS MIRSTĪBAS ANALĪZE – LATVIJAS LIELĀKĀS PERINATĀLĀS APRŪPES IESTĀDES PIEREDZE

Autori: Dr.med. Dace Rezeberga, Inese Bļodniece
Līdzutori: Santa Markova, Dr.med. Anna Miskova

SSK-10 nodaļas: Grūtniecība, dzemdības un pēcdzemdību periods;
Specialitātes: Ginekologs, dzemdību speciālists

13.54 – 14.06

ĢIMENES ĀRSTU, VECMĀŠU UN GINEKOLOGU, DZEMDĪBU SPECIĀLISTU ZINĀŠANAS PAR DZEMDES KAKLA VĒŽA SKRĪNINGU UN LOMA TĀ ĪSTENOŠANĀ

Autors: dr. Ieva Pitkēviča
Līdzutori: dr. Elizabete Pumpure, Students Elvita Penka, Students Marika Daila Birzniece, Dr.med. Dace Rezeberga, Dr.med. Jana Žodžika

SSK-10 nodaļas: Cits;
Specialitātes: Ginekologs, dzemdību speciālists; Ģimenes (vispārējās prakses) ārsts; Sabiedrības veselības ārsts; Veselības aprūpes vadības ārsts

14.06 – 14.18

GRŪTNIECĪBAS TREŠAJĀ TRIMESTRĪ VEIKTO DZEMDES KAKLA ELASTOGRĀFIJAS MĒRĪJUMU SASKAŅOTĪBAS ANALĪZE STARP MĒRĪJUMU VEICĒJIEM AR ATŠĶIRĪGU PIEREDZI ULTRASONOGRĀFIJAS METODĒ

Autors: dr. Līva Ķīse
Līdzutori: dr. Laura Rācene, Rezidents Zane Rostoka, Rezidents Violeta Bule, Rezidents Beāte Sārta, Rezidents Agnija Vecvagare, Rezidents Ieva Pitkēviča, Dr.med. Anda Ķīvīte-Urtāne, Dr.med. Dace Rezeberga, Dr.med. Natālija Vedmedovska

SSK-10 nodaļas: Grūtniecība, dzemdības un pēcdzemdību periods;
Specialitātes: Ginekologs, dzemdību speciālists

14.18 – 14.30

GADĪJUMU PAR IESPĒJAMI PIEĻAUTĀM ĀRSTNIECĪBAS PERSONU KĻŪDĀM TIESU MEDICĪNISKĀ EKSPERTĪZE LATVIJAS PRAKSĒ 2016.-2020. GADĀ

Autors: Dr.med. Jolanta Vamze-Liepiņa
Līdzutori: Inga Martinova, Grigorijs Vabels, Juris Ivulāns, Biruta Pelce

SSK-10 nodaļas:
Specialitātes: Tiesu medicīnas eksperts

 

 

 

 

15.30 – 15.42

AR MIELĪNA OLIGODENDROCĪTU GLIKOPROTEĪNA (MOG) ANTIVIELU ASOCIĒTA DEMIELINIZĒJOŠA CENTRĀLĀS NERVU SISTĒMAS SLIMĪBA BĒRNIEM - GADĪJUMA APRAKSTS

Autors: dr. Sandis Kovaļovs
Līdzutori: dr. Guntis Rozentāls, dr. Dace Seile, dr. Aiga Zariņa, dr. Arta Šmite - Lagūna, dr. Marija Grigorjeva

SSK-10 nodaļas: Nervu sistēmas slimības;
Specialitātes: Bērnu neirologs

15.45 – 15.57

PRIMĀRAS GALVASSĀPES BĒRNU VECUMĀ

Ziņo dr. Linda Zvaune

Autors: dr. Elīna Kalniņa
Līdzutori: dr. Lauma Iesalniece, dr. Kristiāna Beča,

SSK-10 nodaļas: Nervu sistēmas slimības;
Specialitātes: Algologs; Bērnu neirologs ; Neirologs

 

23.septembris 1.ekrāns

 

 

11.00 – 11.12

PRIEKŠLAIKUS DZIMUŠO BĒRNU IESPĒJAMIE PSIHISKĀS ATTĪSTĪBAS TRAUCĒJUMI VECUMĀ LĪDZ 3 GADIEM (IESKAITOT).

Autors: Rezidents Diāna Stepanova-Mihailova
Līdzutori: dr. Ņikita Bezborodovs, Dr.med. Laura Ķevere, dr. Dace Sniedze

SSK-10 nodaļas: Psihiski un uzvedības traucējumi;
Specialitātes: Psihiatrs

11.15 – 11.27

ANOREXIA NERVOSA BĒRNU KLĪNISKAJĀ UNIVERSITĀTES SLIMNĪCĀ 2016-2021: EPIDEMIOLOĢISKIE UN SOCIO-DEMOGRĀFISKIE ASPEKTI

Autors: dr. Kristīna Mackeviča
Līdzutori: dr. Ņikita Bezborodovs, dr. Ilze Mežraupe, Uztura speciālists Marina Svētiņa, dr. Ieva Muižniece

SSK-10 nodaļas: Psihiski un uzvedības traucējumi;
Specialitātes: Psihiatrs

 

 

 

 

13.30 – 13.42

DAŽĀDU KREISĀ KAMBARA REMODELĀCIJAS VEIDU NOZĪME PRIEKŠKAMBARU FIBRILĀCIJAS RECIDĪVA RISKA PROGNOZĒŠANĀ PACIENTIEM AR PERSISTĒJOŠU PRIEKŠKAMBARU FIBRILĀCIJU PĒC ELEKTRISKĀS KARDIOVERSIJAS.

Autori: dr. Irina Pupkeviča,

Līdzutori: dr. Roberts Leibuss, dr. Irina Cgojeva-Sproģe, Aldis Strēlnieks, Oskars Kalējs

SSK-10 nodaļas: Asinsrites sistēmas slimības;
Specialitātes: Kardiologs

13.42 – 13.54

AKŪTS KORONĀRAIS SINDROMS 36 GADĪGAM PACIENTAM

Autors: Students Artūrs Gorohovs
Līdzutori: dr. Aleksandrs Jegorovs, Students Sergejs Lobanovs

SSK-10 nodaļas: Asinsrites sistēmas slimības;
Specialitātes: Kardiologs

14.18 – 14.30

PROBLĒMU ANALĪZE DZEMDNIECĪBAS UN GINEKOLOĢIJAS JOMĀ LATVIJĀ LAIKA PERIODĀ NO 2017.GADA LĪDZ 2022.GADAM

Autors: dr. Margarita Puķīte
Līdzutori: dr. Anita Slokenberga, Ārsta palīgs Miķelis Puķītis

SSK-10 nodaļas: Uroģenitālās sistēmas slimības; Grūtniecība, dzemdības un pēcdzemdību periods
Specialitātes: Ginekologs, dzemdību speciālists; Internists

 

 

 

 

15.45 – 15.57

BIOMARĶIERU PIELIETOJUMA IESPĒJAS AGRĪNU MALIGNITĀTES PAZĪMJU NOTEIKŠANAI MUTES LEIKOPLAKIJĀS

Autors: dr. Madara Dzudzilo
Līdzutori: Dr.med. Ingrīda Čēma, Dr.habil.med. Regīna Kleina, Dr.med. Guntars Selga, dr. Jurijs Nazarovs

SSK-10 nodaļas: Audzēji;
Specialitātes: Zobārsts

 

24.septembris -1 .ekrāns

 

 

11.42 – 11.57

GADĪJUMS TIESU MEDICĪNAS EKSPERTU PRAKSĒ - TIESU MEDICĪNISKĀ EKSPERTĪZE PIE AIZDOMĀM PAR VARDARBĪGU NĀVI BĒRNAM AR MULTIPLĀM ATTĪSTĪBAS ANOMĀLIJĀM.

Autors: Aleksandra Kissina
Līdzutori: Juliana Gabriella Pavļenko, Tatjana Tone, Grigorijs Vabels

SSK-10 nodaļas: Grūtniecība, dzemdības un pēcdzemdību periods; Iedzimtas kroplības, deformācijas un hromosomu anomālijas; Ārēji slimību un nāves cēloņi
Specialitātes: Tiesu medicīnas eksperts


 

 

Ziņojuma laiks

Ziņojuma datums

22.septembris -2 .ekrāns

Tēzes/klīniskā gadījuma autors un līdzautori

Specialitāte, par kuru ir tēze/klīniskais gadījums

11.00 – 11.12

ROKAS NERVU ĶIRURĢIJAS PĀRSKATS

Autors: dr. Iveta Beinaroviča
Līdzutors: Dr.med. Mārtiņš Kapickis

SSK-10 nodaļas: Nervu sistēmas slimības; Skeleta, muskuļu un saistaudu slimības;
Specialitātes: Ķirurgs ; Plastikas ķirurgs ; Rokas ķirurgs

11.12 – 11.27

SEJAS ĀDAS MELANOMA. DIAGNOSTIKAS UN ĀRSTĒŠANAS CEĻŠ LĪDZ VEIKSMĪGAM REZULTĀTAM

Autors: Students Nataļja Maiboroda
Līdzutori: dr. Renārs Deksnis, Dr.med. Jānis Zariņš, Dr.med., Asoc.prof. Simona Doniņa

SSK-10 nodaļas: Audzēji;
Specialitātes: Onkologs ķīmijterapeits; Otolaringologs ; Plastikas ķirurgs

 

 

 

 

13.30 – 13.42

AUGĻA SAKROKOKCIGEĀLĀ TERATOMA: KLĪNISKĀ GADĪJUMA APRAKSTS

Autors: dr. Anna Kornete
Līdzutori: dr. Diāna Bokučava, Dr.med. Natālija Vedmedovska

SSK-10 nodaļas: Grūtniecība, dzemdības un pēcdzemdību periods;
Specialitātes: Ginekologs, dzemdību speciālists

13.42 – 13.54

MĀTES APTAUKOŠANĀS IETEKME UZ GRŪTNIECĪBAS UN DZEMDĪBU NORISI

Autors: dr. Anna Kornete
Līdzutori: dr. Līga Kornete, Dr.med. Anna Miskova

SSK-10 nodaļas: Grūtniecība, dzemdības un pēcdzemdību periods;
Specialitātes: Ginekologs, dzemdību speciālists

13.54 – 14.06

VIRTUĀLĀS REALITĀTES SIMULĀCIJA REZIDENTU APMĀCĪBĀ- PROJEKTA “METABOLOMA, BIOMARĶIERU UN ULTRASONOGRĀFIJAS PARAMETRU LOMA VEIKSMĪGAS DZEMDĪBU INDUKCIJAS PROGNOZĒŠANAI” IETVAROS.

Autors: Dr.med. Natālija Vedmedovska
Līdzutori: dr. Ija Lisovaja, dr. Laura Rācene, dr. Līva Ķīse, Dr.med. Dace Rezeberga, Dr.med. Anda Ķīvīte- Urtāne, dr. Zane Rostoka

SSK-10 nodaļas: Grūtniecība, dzemdības un pēcdzemdību periods; Cits;
Specialitātes:  Ginekologs, dzemdību speciālists; Radiologs diagnosts

14.06 – 14.18

AUGSTA RISKA CILVĒKA PAPILOMAS VĪRUSA PREVALENCE LATVIJAS SIEVIEŠU POPULĀCIJĀ

Autori: Dr.med. Natālija Bērza, Dr.med. Jana Žodžika
Līdzutori: dr. Ilva Pole, Alise Čurkste, dr. Irina Lukajanova, Dr.med. Anda Ķīvīte-Urtāne

SSK-10 nodaļas: Uroģenitālās sistēmas slimības;
Specialitātes: Ginekologs, dzemdību speciālists

14.18 – 14.30

CILVĒKA PAPILOMAS VĪRUSA MAKSTS PAŠPAŅEMTĀ TESTA PIEŅEMAMĪBA LATVIJAS SIEVIEŠU POPULĀCIJĀ

Autori: dr. Natālija Bērza, Dr.med. Jana Žodžika, Dr.med. Anda Ķīvīte-Urtāne
Līdzutori: dr. Ilva Pole, Alise Čurkste, dr. Irina Lukojanova

SSK-10 nodaļas: Uroģenitālās sistēmas slimības;
Specialitātes: Ginekologs, dzemdību speciālists

 

 

 

 

15.30 – 15.42

KLASISKĀS. IZMEKLĒŠANAS METODES NOVĒRSA DIAGNOSTISKU UN TAKTISKU KĻŪDU PACIENTAM AR CNS BOJĀJUMU.

Autors: dr. Viktors Vestermanis

SSK-10 nodaļas: Nervu sistēmas slimības; Skeleta, muskuļu un saistaudu slimības;
Specialitātes: Traumatologs ortopēds, Mugurkaulāja ķirurgs, Algologs

15.45 – 15.57

SĀPJU IZPLATĪBA UN ARODSLIMĪBAS LATVIJAS NODARBINĀTO VIDŪ

Autors: Dr.med. Jeļena Reste
Līdzutori: Darja Kaļužnaja, Dr.med. Ivars Vanadziņš, Dr.habil.med. Maija Eglīte

SSK-10 nodaļas:
Specialitātes: Algologs; Arodveselības un arodslimību ārsts; Ģimenes (vispārējās prakses) ārsts;

 

23.septembris - 2.ekrāns

 

 

11.00 – 11.12

SPONTĀNA DVĪŅU GRŪTNIECĪBA UN ABPUSĒJA ĶEIZARGRIEZIENA OPERĀCIJA UTERUS DIDELPHYS GADĪJUMĀ

Ziņo: dr. Patrīcija Bīlande

Autors: dr. Evita Lapšāne
Līdzutori: dr. Laine Beķere, dr. Inga Vēvere, dr. Ieva Ramane, dr. Margarita Vasjutenko,

SSK-10 nodaļas: Grūtniecība, dzemdības un pēcdzemdību periods
Specialitātes: Ginekologs, dzemdību speciālists

11.15 – 11.27

TABAKAS IZSTRĀDĀJUMU IETEKME UZ MUTES DOBUMA VESELĪBU

Autors: dr. Sintija Miļuna
Līdzutori: dr. Ričards Melderis, Dr.med. Ingus Skadiņs, Dr.med. Juta Kroiča, Dr.med. Dagnija Rostoka

SSK-10 nodaļas:
Specialitātes: Zobārsts

 

 

 

 

13.30 – 13.42

AKŪTA NEKOMPLICĒTA APENDICĪTA ĀRSTĒŠANA

Autors: dr. Jānis Rudzītis

SSK-10 nodaļas: Gremošanas sistēmas slimības;
Specialitātes: Ķirurgs

13.42 – 13.54

AKŪTA NEKOMPLICĒTA APENDICĪTA DIAGNOSTIKA DIVĀS LATVIJAS KLĪNIKĀS 2018. GADĀ

Autors: dr. Jānis Rudzītis

SSK-10 nodaļas: Gremošanas sistēmas slimības;
Specialitātes: Ķirurgs ; Neatliekamās medicīnas ārsts

13.54 – 14.06

FULMINANTS IŠĒMISKS PANKOLĪTS

Autors: dr. Jānis Rudzītis
Līdzutori: dr. Ventis Beķeris, dr. Jānis Kaķis

SSK-10 nodaļas: Gremošanas sistēmas slimības;
Specialitātes: Anesteziologs, reanimatologs ; Gastroenterologs ; Ķirurgs ; Neatliekamās medicīnas ārsts

 


 

Zinojuma laiks

Ziņojuma datums

22.septembris -3 .ekrāns

Tēzes/klīniskā gadījuma autors un līdzautori

Specialitāte, par kuru ir tēze/klīniskais gadījums

11.00 – 11.12

AUGĻA ĀRĒJAIS APGROZĪJUMS – EFEKTIVITĀTE UN TĀS IETEKMĒJOŠIE FAKTORI, DZEMDĪBU IZNĀKUMS UN KOMPLIKĀCIJAS.

Autors: Velta Purviņa
Līdzutors: dr. Zane Krastiņa

SSK-10 nodaļas: Grūtniecība, dzemdības un pēcdzemdību periods
Specialitātes: Ginekologs, dzemdību speciālists

 

 

 

 

13.30 – 13.42

SIEVIETES VESELĪBA COVID-19 LAIKĀ – SECINĀJUMI GINEKOLOGIEM

Autors: dr. Ieva Briedīte
Līdzutori: PhD Anda Ķīvīte-Urtāne, PhD Gunta Lazdāne, PhD Dace Rezeberga, PhD Solvita Olsena, PhD Ināra Kantāne, dr. Elizabete Pumpure, dr. Ieva Pitkēviča, Marta Laura Graviņa, Darja Mihailova

SSK-10 nodaļas: Cits;
Specialitātes: Ginekologs, dzemdību speciālists

13.42 – 13.54

ABORTS LATVIJĀ 2022.GADĀ ATJAUNINĀTO PASAULES VESELĪBAS ORGANIZĀCIJAS REKOMENDĀCIJU KONTEKSTĀ

Autori: dr. Vija Veisa, Īrisa Zīle-Velika, Dr.med. Dace Rezeberga

SSK-10 nodaļas:
Specialitātes: Ginekologs, dzemdību speciālists

13.54 – 14.06

FENOMENS “KATRA TREŠĀ” KĀ LATVIJAS DZEMDĪBU RAKSTURLIELUMS

Autors: Dr.med. Dace Rezeberga
Līdzutors: Irisa Zīle - Velika

SSK-10 nodaļas:
Specialitātes: Ginekologs, dzemdību speciālists

14.06 – 14.18

GRŪTNIECE VEGĀNE - VAI IZAICINĀJUMS GINEKOLOGA PRAKSĒ?

Autors: dr. Karlīna Elksne
Līdzutori: dr. Alise Škapare, Vecmāte Edīte Domaševa, Vecmāte Anna Rijkure- Avrameca, Vecmāte Monta Mūrniece

SSK-10 nodaļas: Grūtniecība, dzemdības un pēcdzemdību periods;
Specialitātes: Ginekologs, dzemdību speciālists

14.18 – 14.30

INDUKCIJAS ĶĪMIJTERAPIJAS KLĪNISKĀ UN PATOLOĢISKĀ ATBILDES REAKCIJA PACIENTIEM AR LOKĀLI IZPLATĪTU GALVAS UN KAKLA PLAKANŠŪNU VĒZI

Autors: rezidents Margarita Andrejeva
Līdzutori: Dr.med. Gunta Purkalne, dr. Sigita Hasnere, dr. Anna Ivanova

SSK-10 nodaļas: Audzēji;
Specialitātes: Onkologs ķīmijterapeits;

 

 

 

 

15.30 – 15.42

VĒNU APRŪPES SISTĒMU SALĪDZINĀJUMS BALTIJAS VALSTĪS.

Autors: Dr.med. Arnolds Kadišs

SSK-10 nodaļas: Asinsrites sistēmas slimības;
Specialitātes: Flebologs;

Ķirurgs

15.45 – 15.57

RETROSPEKTĪVA VULVAS VĒŽA ĶIRURĢISKĀS ĀRSTĒŠANAS, AR TAI SEKOJOŠU AUDU PLASTIKU, ANALĪZE LATVIJAS ONKOLOĢIJAS CENTRĀ

Autors: dr. Līga Puksta-Gulbe
Līdzutori: dr. Androniks Mitiļdžans, dr. Aksana Evart, dr. Guļmira Van Lubēka, dr. Arta Spridzāne, Dr.med. Jānis Zariņš, Dr.med. Kalvis Pastars, dr. Sergejs Tarasovs

SSK-10 nodaļas: Audzēji;
Specialitātes: Ginekologs, dzemdību speciālists; Plastikas ķirurgs


 

 

23.septembris 3.ekrāns

 

 

11.00 – 11.12

PROGNOZĒJOŠIE FAKTORI VAJADZĪBAI PĒC REVĪZIJAS ENDOSKOPISKAS DEGUNA BLAKUSDOBUMU OPERĀCIJAS PACIENTIEM AR HRONISKU RINOSINUSĪTU AR DEGUNA POLIPIEM

Autors: dr. Rašads Misirovs
Līdzautori: dr. Rory Chan, dr. Kirsten Stewart, Dr.med. Brian Lipworth

SSK-10 nodaļas: Elpošanas sistēmas slimības;
Specialitātes: Otolaringologs

 

 

 

 

14.06 – 14.18

LATVIJĀ PIRMĀ VEIKTĀ HIS-CRT OPERĀCIJA

Autors: dr. Jānis Pudulis

SSK-10 nodaļas: Asinsrites sistēmas slimības;
Specialitātes: Kardiologs

14.18 – 14.30

DUBULTĀ SLĀŅA MIKROSIETA STENTA IEKŠĒJĀS MIEGA ARTĒRIJAS ATEROSKLEROTISKAS SLIMĪBAS ENDOVASKULĀRĀS ĀRSTĒŠANAS REZULTĀTI

Autors: dr. Raimonds Skumbiņš
Līdzutori: dr. Andris Veiss, dr. Helmuts Kidikas, PhD Kārlis Kupčs

SSK-10 nodaļas: Asinsrites sistēmas slimības;
Specialitātes: Asinsvadu ķirurgs ; Neirologs ; Radiologs diagnost

 

 

 

 

15.30 – 15.42

SĀNU ZARU LĀZERA ABLĀCIJA KOPĀ AR STUMBRA VĒNU

Autors: Dr.med. Arnolds Kadišs

SSK-10 nodaļas: Asinsrites sistēmas slimības;
Specialitātes: Flebologs

15.45 – 15.57

JAUNUMI UN TENDENCES VĒNU APSTRĀDĒ AR LĀZERU

Autors: Dr.med. Arnolds Kadišs

SSK-10 nodaļas: Asinsrites sistēmas slimības;
Specialitātes: Flebologs


 

Ziņojuma laiks

Ziņojuma datums

22.septembris -4 .ekrāns

Tēzes/klīniskā gadījuma autors un līdzautori

Specialitāte, par kuru ir tēze/klīniskais gadījums

11.00 – 11.12

LATVIJĀ RAŽOTIE SIERI KĀ NOZĪMĪGS KALCIJA AVOTS IKDIENĀ DAŽĀDOS MENOPAUZES PERIODOS OSTEOPOROZES PROFILAKSEI UN TERAPIJAI

Autors: dr. Ingvars Rrasa
Līdzutors: dr. ANNA BABŅEJEVA

SSK-10 nodaļas: Endokrīnās, uztures un vielmaiņas slimības; Skeleta, muskuļu un saistaudu slimības; Cits
Specialitātes: Endokrinologs ; Internists

 

 

 

 

13.30 – 13.42

ĶEIZARGRIEZIENU SKAITS KĀ APRŪPES KVALITĀTES RĀDĪTĀJS - SITUĀCIJA LATVIJĀ

Autors: dr. Maira Jansone

SSK-10 nodaļas: Grūtniecība, dzemdības un pēcdzemdību periods
Specialitātes: Ginekologs, dzemdību speciālists

13.42 – 13.54

INTĪMĀ PARTNERA VARDARBĪBAS PREVALENCE UN TĀS IETEKME UZ REPRODUKTĪVO VESLĪBU SIEVIETĒM, KURĀM TIEK PĀRTRAUKTA GRŪTNIECĪBA

Autors: Students Evija Laizāne
Līdzutors: Dr.med. Jana Žodžika

 

SSK-10 nodaļas: Grūtniecība, dzemdības un pēcdzemdību periods
Specialitātes: Ginekologs, dzemdību speciālists

13.54 – 14.06

AUGSTA RISKA CILVĒKA PAPILLOMAS VĪRUSA E6/E7 EKSPRESIJA UN MAKSTS INFEKCIJAS SIEVIETĒM AR DZEMDES KAKLA PRIEKŠVĒŽA SASLIMŠANĀM

Autori: dr. Olga Plisko, Dr.med. Jana Žodžika
Līdzutori: dr. Irina Jermakova, dr. Jana Osīte, Marta Priedīte, Dr.med. Jeļena Storoženko, Dr.med. Dace Rezeberga

SSK-10 nodaļas: Audzēji; Uroģenitālās sistēmas slimības;
Specialitātes: Ginekologs, dzemdību speciālists

 

 

 

 

15.30 – 15.42

PAMATĀ ESOŠĀ DIAGNOZE PACIENTIEM AR PĀRTIKAS OBSTRUKCIJU BARĪBAS VADĀ

Autors: dr. Rašads Misirovs
Līdzutori: dr. Anna Kamusella, dr. Samit Majumdar

SSK-10 nodaļas: Gremošanas sistēmas slimības;
Specialitātes: Endoskopists (gastrointestinālā endoskopija); Gastroenterologs ; Otolaringologs ; Patologs

 

23.septembris 4.ekrāns

 

 

11.00 – 11.12

SERUMA HER2 LĪMEŅA PROGNOSTISKĀ NOZĪME KRŪTS VĒŽA PACIENTĒM NEOADJUVANTAS SISTĒMISKAS TERAPIJAS LAIKĀ.

Autors: dr. Jelizaveta Kuzmina
Līdzutori: dr. Sigita Hasnere, Ļubova Blumberga, dr. Linda Jurginauska, Dr.med. Aija Geriņa-Bērziņa, PhD Gunta Purkalne

SSK-10 nodaļas: Audzēji;
Specialitātes: Onkologs ķīmijterapeits

 

 

 

 

13.30 – 13.42

KLĪNISKAIS GADĪJUMS - MUTES DOBUMA HIGIĒNAS LOMA METASTĀTISKAS KRŪTS VĒŽA PACIENTES ĀRSTĒŠANĀ

Ziņo: Emija Nikola Karele

Autors: dr. Evita Gašenko
Līdzutori: dr. Signe Plāte

SSK-10 nodaļas: Audzēji;
Specialitātes: Algologs; Dietologs; Gastroenterologs ; Ģimenes (vispārējās prakses) ārsts; Infektologs ; Internists; Mutes, sejas un žokļu ķirurgs; Onkologs; Otolaringologs ; Psihiatrs; Sabiedrības veselības ārsts; Zobārsts

13.42 – 13.54

ATIPISKA MILIĀRĀS TUBERKULOZES IZPAUSME 17 GADUS JAUNAI MEITENEI

Autors: dr. Dace Pretkalniņa
Līdzutori: dr. Jolanta Rozentāle, dr. Sandis Kovaļovs, dr. Guntis Rozentāls, dr. Arta Šmite-Laguna, dr. Basels Jakubs Vahbe

SSK-10 nodaļas: Infekcijas un parazitāras slimības; Nervu sistēmas slimības;
Specialitātes: Bērnu neirologs ; Neiroķirurgs ; Radiologs diagnosts

13.54 – 14.06

EKSTATRAKORPORĀLĀS MEMBRĀNAS OKSIGENĀCIJAS (EKMO) PIELIETOŠANA AKŪTA KORONĀRA SINDROMA ĀRSTĒŠANĀ

Autors: dr. Edgars Prozorovskis
Līdzutori: dr. Ilze Kreile, dr. Artūrs Koris, dr. Roberts Rumba, dr. Roberts Leibuss, Dr.med. Eva Strīķe

SSK-10 nodaļas: Asins un asinsrades orgānu slimības un noteikti imūnsistēmas traucējumi;
Specialitātes: Anesteziologs, reanimatologs ; Asinsvadu ķirurgs ; Kardiologs ; Sirds ķirurgs

14.06 – 14.18

D VITAMĪNA MIKROEMULSIJAS SPREJS 5 DIENU LAIKĀ NORMALIZĒ D VITAMĪNA LĪMENI HOSPITALIZĒTIEM COVID-19 PACIENTIEM UN BŪTISKI SAMAZINA CRO SERUMĀ

Autori: Dr.med. Valdis Pīrāgs, Sintija Sauša
Līdzutori: Svjatoslavs Kistkins, Olga Čirkova, Ilva Trapiņa, Kristīne Geldnere

SSK-10 nodaļas: Endokrīnās, uztures un vielmaiņas slimības;
Specialitātes: Endokrinologs ; Internists;

14.18 – 14.30

EARLY RECOVERY AFTER CARDIAC ARREST AND THROMBOLYSIS IN COVID-19 PATIENT WITH MASSIVE PULMONARY EMBOLISM AFTER RECENT ORTHOPEDIC SURGERY.

Autors: dr. Viktors Cunskis
Līdzutors: dr. Dmitrijs Semjonovs

SSK-10 nodaļas: Asinsrites sistēmas slimības;
Specialitātes: Neatliekamās medicīnas ārsts

 

 

 

 

15.30 – 15.42

VĒLĪNA KOMPLIKĀCIJA PĒC MASTEKTOMIJAS UN VIENMOMENTAS REKONSTRUKCIJAS PACIENTEI AR KRŪTS VĒZI

Autori: Students Aleksandra Liberte, Dr.med. Andrejs Srebnijs
Līdzutori: dr. Egīls Purmalis, dr. Krista Arcimoviča, Dr.med. Sergejs Januškevičs

SSK-10 nodaļas: Audzēji;
Specialitātes: Ķirurgs

15.45 – 15.57

PACIENTE AR PSEUDOMIXOMA PERITONEI SINDROMU UN AKLĀS ZARNAS TĀRPVEIDA PIEDĒKĻA MUCINOZU NEOPLĀZIJU

Autors: Students Sergejs Lobanovs
Līdzutors: dr. Andrejs Pčolkins

SSK-10 nodaļas: Audzēji; Gremošanas sistēmas slimības;
Specialitātes: Ķirurgs

 

24.septembris -4 .ekrāns

 

 

11.30 – 11.42

MIEGA KVALITĀTES RAKSTUROJUMS PACIENTIEM PĒC PĀRSLIMOTAS COVID-19 INFEKCIJA

Autors: dr. Madara Mičule
Līdzutori: Students Evelīna Kočāne, Students Klāvs Putenis, Dr.med. Guntis Karelis

SSK-10 nodaļas: Nervu sistēmas slimības;
Specialitātes: Neirologs

 

© Latvijas Ārstu biedrība »